Lễ hội Katê Ninh Thuận năm 2022 chính thức bắt đầu

Hôm nay 24/10, tất cả các đền, tháp Chăm chính thức mở cửa và tiến hành các nghi thức Lễ hội Katê truyền thống Lễ hội Katê năm 2022 của đồng bào Chăm Ninh Thuận.

Không gian diễn ra Lễ hội Katê tại các đền, tháp Chăm và các làng Chăm theo đạo Bàlamôn thuộc 4 huyện và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc và thôn Thành Ý, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Ngày mai, Lễ hội Katê tiếp tục diễn ra tại các làng, tộc họ và gia đình người Chăm Bàla môn trên địa bàn tỉnh. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống về Lễ hội, năm 2017, Bộ VHTTDL đưa Lễ hội Katê vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.