“Lễ hội Kỳ yên Đình Dĩ An” ở Bình Dương thuộc danh mục Di sản văn hóa Phi vật thể quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương vừa tổ chức lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An” tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhằm lưu truyền các giá trị văn hóa phi vật thể ở đình Dĩ An. Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ tháng 2/2023.

Lễ hội Kỳ yên đình Dĩ An là một trong số ít các lễ hội cúng đình ở Bình Dương còn giữ được đầy đủ các giá trị truyền thống, đó là sự chỉn chu bài bản trong quy trình thực hành, sự lan tỏa trong đời sống xã hội và các nghi thức được trao truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đại lễ Kỳ yên đình Dĩ An là một lễ hội truyền thống của cộng đồng có quy mô lớn, kéo dài trong vòng 4 ngày và trải qua 22 nghi thức cúng tế. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương có 02 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Truyền hình Quốc hội Việt Nam