Lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc hạ B52 trên bầu trời Hà Nội

Sinh thời, Đại tướng, Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013) trong một lần trả lời phỏng vấn từng cho biết: Năm 1962, Bác Hồ đã nhận định, thế nào Mỹ cũng mang máy bay chiến lược B.52 đánh phá miền Bắc, kể cả đánh vào Thủ đô Hà Nội.

Vì vậy, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã bàn với Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng ra lệnh cho Quân chủng Phòng không Không quân vào chiến trường Vĩnh Linh (Quảng Bình) để đánh B52.

Tháng 10/1967, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Phùng Thế Tài chính thức nhận nhiệm vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng đặc trách chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Thời kỳ này, không quân Mỹ tổ chức những chiến dịch liên tục đánh phá quyết liệt thủ đô Hà Nội. Trong hồi ký “Bác Hồ những kỷ niệm không quên” (Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 2001), Thượng tướng Phùng Thế Tài nhớ lại lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Tối hôm sau, tôi được Bác gọi lên hỏi thêm tình hình. Ngay phút đầu tiên, Bác đã hỏi về B.52. Nét mặt Bác trở nên đăm chiêu:

- Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B.52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua.

Bác dạy:

- Phải dự kiến hết mọi tình huống, càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ, mà chuẩn bị.

Cuối cùng, với vẻ mặt trầm ngâm, Bác nói thêm:

- Chú nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua - Bác nhìn ra cửa sổ, chỉ tay lên bầu trời Hà Nội, nói tiếp: - Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua ở đây. Vì vậy, nhiệm vụ của các chú rất nặng nề”.

Quả đúng như lời tiên tri của Bác, trong 12 ngày đêm chiến đấu lịch sử từ 18 đến 29/12/1972, Hà Nội đã lập nên trận “Điện Biên Phủ trên không” bắn rơi 34 chiếc B52 cùng 47 máy bay chiến thuật yểm trợ khác, nhiều phi công Mỹ lái B52 bị bắt sống.

Thực hiện : Văn Khải - Hồng Quyên