• 6301 lượt xem
  • 06:21 03/08/2023
  • Xã hội

Long An: Bị nhắc nhở đến 3 lần, trưởng phòng TNMT vẫn không giải quyết khiếu nại

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân, được ghi nhận tại Hiến pháp, tạo cơ sở pháp lý để người dân bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Nhưng trong thực tế, một số cơ quan hành chính nhà nước chậm trễ trong giải quyết khiếu nại, khiến người dân bức xúc nên đã tiến hành tố cáo.

Ghi nhận của THQHVN tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dù Chủ tịch UBND huyện đã ra văn bản nhắc nhở đến 03 lần, nhưng trưởng phòng TNMT vẫn không giải quyết khiếu nại của người dân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Nhân