Miễn đăng kiểm lần đầu tiết kiệm gần 130 tỷ đồng

Theo ước tính của Cục Đăng kiểm, miễn đăng kiểm lần đầu cho ô tô mới với khoảng 570.000 xe trong năm 2023 sẽ tiết kiệm cho người dân gần 130 tỷ đồng.

Đối với các phương tiện là ôtô dưới 10 chỗ ngồi mua mới chưa qua sử dụng sản xuất dưới 2 năm sẽ tiết kiệm được 250.000 đồng chi phí kiểm định. Tuy nhiên, người dân vẫn cần đóng mức phí 90.000 đồng để được cấp giấy chứng nhận xe đạt tiêu chuẩn giấy đăng kiểm.