Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết

Sáng 5/2, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp bất thường tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ông Lương Nguyễn Minh Triết vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Với 49/49 đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam