Miền quê đáng sống: Kỳ vọng mới nơi những miền quê cũ

Nhiều năm qua, thành phố Hải Phòng luôn đạt được những kết quả nổi bật về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Thành phố đã ưu tiên dành nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông, môi trường, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, có thể kết nối thông suốt từ thành thị đến các huyện, xã, thôn, làng.., với hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, cây xanh, tính chất như đường đô thị.

Mỗi địa phương vận dụng linh hoạt một cách làm phù hợp, song cùng hướng đến mục tiêu chung là làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn, giúp nâng cao đời sống của nhân dân cả về tinh thần và vật chất. Theo đó, khắp các vùng nông thôn thuộc địa bàn Hải Phòng đều có những đổi thay rất lớn.

Dù là đơn vị hành chính cấp huyện hay cấp xã, dù là qui mô thôn xóm hay trường học, hoặc tổ chức, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình.., tất cả đã cùng nhau tạo nên những kỳ vọng mới mẻ, khả quan, mang lại nét đổi thay khác biệt nơi những miền quê cũ.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Giang -

Thiện Đoan -

Việt Hùng