Mỹ đẩy mạnh nghiên cứu về sức khỏe phụ nữ

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh yêu cầu tăng cường nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ. Sắc lệnh này nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giới trong các thử nghiệm lâm sàng.

Theo sắc lệnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu các cơ quan khoa học liên bang báo cáo về những tiến bộ mà họ đang đạt được nhằm xóa bỏ khoảng cách giới tính trong nghiên cứu  đồng thời nghiên cứu cách sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện nghiên cứu sức khỏe phụ nữ.

Chính phủ cũng sẽ đầu tư 200 triệu USD trong năm tài chính 2025 vào Quỹ Sức khỏe phụ nữ mới do Viện Y tế quốc gia (NIH) giám sát. Khoản đầu tư bắt đầu vào tháng 10 này nếu Quốc hội thông qua mức mức tài trợ mà tổng thống Joe Biden đã yêu cầu.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

QT