Nâng cao chất lượng giám sát chính là nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, HĐND

Sáng nay (4/4), tại thành phố Cần Thơ, Ban Công tác đại biểu; Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử" cho hơn 170 đại biểu ở các tỉnh, thành phía Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị nhằm cung cấp cho đại biểu kiến thức tổng quan về giám sát, các kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát như: Kỹ năng phân tích thông tin, kỹ năng chất vấn, kỹ năng giám sát chuyên đề, kỹ năng tham mưu trong hoạt động giám sát dành cho đội ngũ tham mưu giúp việc trong cơ quan dân cử.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, lắng nghe các báo cáo viên trình bày và chia sẻ kiến thức, kỹ năng, bài học thực tiễn về giám sát của đại biểu dân cử. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát cũng chính là để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, HĐND.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Hỗ trợ các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử lựa chọn vấn đề, nội dung giám sát thiết thực, hiệu quả. Thông qua giám sát để đánh giá đúng hiệu quả hoạt động và xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người đứng đầu trong thực thi công vụ.”

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn sau hội nghị này, các đại biểu sẽ có những đổi mới, quyết tâm hơn, nhận thức rõ hơn và chuyển hóa thành những hành động cụ thể đối với hoạt động giám sát. 

Thực hiện : Công Tràng Chí Điển