Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia và triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là bài viết sau cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2 1969). Trong bài viết, Người đã khẳng định, nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng, để nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên cần suốt đời rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, giữ vững uy tín, thanh danh của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nhân dân và dân tộc giao phó. 

Triển lãm trưng bày 4 loại sách với hơn 200 đầu sách gồm: Sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết; Sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sách do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xuất bản.

GS.TS MẠCH QUANG THẮNG, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: “Nhiều hình ảnh tư liệu quý, nhiều cuốn sách nghiên cứu về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được trưng bày ở đây rất có giá trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một giá trị tinh thần lớn lao, đó là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giá trị văn hoá, mà khi là giá trị văn hoá thì phải được giữ gìn, phát huy và nhân lên.”

Ông NGUYỄN MINH CHUNG, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương: “Đây là các bài ảnh thể hiện một cách sinh động nhất chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Kết luận 05 của các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ 2 Khối. Hội thảo ban đầu chỉ đặt ra 80 chuyên đề, tham luận tại hội thảo nhưng vì ý nghĩa, mục đích của hội thảo nên nhiều nhà khoa học đã viết và gửi bài cho ban tổ chức. Sau hội thảo, ban tổ chức sẽ tập hợp các bài thành cuốn sách và xuất bản lấy tên của hội thảo hôm nay.”

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, luận giải sâu hơn về nội hàm của “đạo đức cách mạng”, bản chất, hệ lụy của “chủ nghĩa cá nhân”, cũng như mối quan hệ giữa nâng cao đạo đức cách mạng với đấu tranh, xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

Thực hiện : Bích Liên Nhật Huy

quảng cáo