Nâng cao năng lực số cho sinh viên

Để đạt được những mục tiêu trong đề án Chuyển đổi số Quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, việc nâng cao năng lực số của mỗi công dân, đặc biệt là sinh viên – nguồn nhân lực kế cận trong tương lai gần - là vấn đề rất quan trọng.

Đây là nhận định tại Hội thảo Năng lực số cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Meta tổ chức. 

Hội thảo cung cấp thông tin về thực trạng, tầm quan trọng của năng lực số đối với công dân thế kỷ 21, đồng thời thảo luận những thuận lợi, khó khăn và các chiến lược tiềm năng để thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học nâng cao năng lực số cho sinh viên.

Từ năm 2020 đến nay, Dự án Nâng cao năng lực số cho học sinh, sinh viên đã triển khai tích hợp các nội dung đào tạo kỹ năng số từ chương trình Tư duy thời đại số của Tập đoàn Meta vào học phần “Nhập môn Năng lực thông tin” và đào tạo cho hơn 2000 sinh viên.

Hội thảo đề xuất nhiều giải pháp góp phần nâng cao năng lực số cho sinh viên Việt Nam Đây là một bước đi rất tích cực trong việc phát triển chiến lược nâng cao năng lực số cho sinh viên nói riêng và nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam nói chung.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhóm chuyên gia của Trường ĐHKHXH&NV đã công bố Khung năng lực số cho sinh viên đầu tiên tại Việt Nam, dựa trên quá trình nghiên cứu và tham khảo nhiều khung năng lực số phổ biến trên thế giới. Khung năng lực này sẽ giúp người học có được kỹ năng, kiến thức cần thiết để học tập, làm việc và giao tiếp một cách tích cực, an toàn trong môi trường số.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phan Hằng Thế Anh