Nga lên kế hoạch phóng 7 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2024

Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, trung tướng Sergei Karakayev tuyên bố Nga sẽ tiến hành 7 vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2024.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã tiến hành hơn 20 vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong 5 năm qua. Đây là một phần của các cuộc thử nghiệm bay hệ thống tên lửa mới và diễn tập huấn luyện cho lực lượng vũ trang Nga. Theo thỏa thuận giữa Liên Xô (cũ) và Mỹ từ năm 1988 và Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược, Nga và Mỹ tiếp tục trao đổi thông tin về kế hoạch phóng tên lửa xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm trước ít nhất 24 giờ.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam