Ngăn chặn nguy cơ rửa tiền trong giao dịch bất động sản

Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là dự án luật được thông qua tại kỳ họp, chỉ thảo luận một lần tại hội trường. Đa số các đại biểu thống nhất, dự án Luật đã được chuẩn đầy đủ, kỹ lưỡng, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét. Tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng: Cần phải kiểm soát nguy cơ tội phạm rửa tiền trong giao dịch bất động sản.

Các đại biểu cho rằng: Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công các giao dịch bất động sản. Hình thức có thể qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát. Việc quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là hết sức cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng

Các đại biểu Quốc hội đề nghị: Để xác định giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực bất động sản cũng cần có sự phối hợp nhuần nhuyễn, thông tin kịp thời giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, qua đó giúp kịp thời xác minh, xác định rõ, ngăn chặn được hành vi rửa tiền.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!