Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh cho vay phục vụ tiêu dùng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản về việc đẩy mạnh triển khai giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các hoạt động cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là nhu cầu vay vốn chính đáng phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân. Đồng thời, yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục nội bộ để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng vay vốn. Cùng với đó, tổ chức triển khai ngay các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của người dân; xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong đánh giá khách hàng vay do Bộ Công an cung cấp, bảo đảm hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam