Nghị quyết đặc thù cho Buôn Ma Thuột sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được Quốc hội xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 4 được kỳ vọng nhằm góp phần phát triển Thành phố trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Trong đó, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư được chính quyền, nhân dân quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến cà phê.

Là đơn vị sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê tại Đắk Lắk lâu năm với sản lượng nguyên liệu hơn 10.000 tấn/năm, doanh nghiệp này nhận định, việc có chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, khuyến khích sản xuất, chế biến cà phê là cần thiết và phù hợp với đặc thù thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo Điều 4, dự thảo nghị quyết, các doanh nghiệp đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột về: sản xuất, chế biến nông sản; du lịch văn hóa, cộng đồng, sinh thái; y tế, giáo dục, đào tạo được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất đối với các Dự án đầu tư sản xuất, chế biến cà phê trên địa bàn. Thực tế, hiện các dự án đầu tư mới trên địa bàn Buôn Ma Thuột (địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn) được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17%, chỉ giảm 3% so với mức thông thường (20%), chưa khuyến khích đầu tư vào địa bàn.

Dự kiến với 05 chính sách đặc thù thuộc các lĩnh vực: Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; Ưu đãi thu hút đầu tư; Phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch; Ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt. Đây sẽ là động lực để phát huy các tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư để phát triển thành phố Buôn Ma Thuột nhanh và bền vững.

MỜi quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Liên Nguyễn Minh