Nghiên cứu đồng bộ hoá chính sách dân tộc

Chiều nay 21/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Hội Đồng Dân tộc cho ý kiến về Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hoá chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngày 24/6/2021, Đảng đoàn Quốc hội quyết định giao Thường trực Hội đồng Dân tộc nhiệm vụ xây dựng Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013”. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, sự nỗ lực, công phu, thận trọng của của Thường trực Hội đồng Dân tộc, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các bộ ngành liên quan trong quá trình xây dựng đề án; đồng thời cũng chia sẻ với những khó khăn trong quá trình thực hiện khi đây là nhiệm vụ mới, khó, phạm vi rộng, yêu cầu cao, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều thời điểm.

Đến nay, Hội đồng Dân tộc đã thu thập, rà soát nghiên cứu 905 văn bản có nội dung liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc; xác định 358 văn bản còn hiệu lực. Đề án đã bước đầu xây dựng được các nội dung về chính sách dân tộc, đồng bộ hoá khái niệm, tiêu chí, phương pháp và các yếu tố ảnh hưởng. Bước đầu xác định, trong 61 luật có quy định về dân tộc thiểu số, có 23 luật cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung và 22 luật Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa...

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Vũ Hiếu