Người dân bị yêu cầu giấy xác nhận cư trú đến bao giờ?

Để xây dựng Chính phủ điện tử, quản lý dữ liệu dân số bằng công nghệ, từ đầu nay, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị pháp lý theo quy định của Luật Cư trú. Thủ tướng cũng yêu cầu “thực hiện nghiêm quy định về bỏ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy và tăng cường khai thác thông tin cư trú từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”. Sau một thời gian chấn chỉnh việc không“đòi” giấy xác nhận cư trú của người dân, thời gian gần đây tình trạng này lại tái diễn.

Để sang tên đổi chủ cho chiếc xe của mình theo quy định định danh biển số xe từ ngày 15/8, văn phòng công chứng yêu cầu anh Hải phải có giấy xác nhận cư trú từ cơ quan công an.

Trường hợp anh Hải không phải cá biệt, theo phản ánh của một số người dân khi làm các giao dịch liên quan đến ngân hàng , chuyển nhượng, mua bán bất động sản…, các đơn vị đều yêu cầu bắt buộc phải có giấy tờ này. 

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương chưa có đủ thiết bị để truy xuất thông tin từ ứng dụng VneID trên điện thoại thông minh, vì vậy để an toàn, các đơn vị này đã có những yêu cầu "đẩy cái khó về phía dân".

Theo các chuyên gia, các bộ ngành cần thay đổi tư duy chuyển đổi số, sẵn sàng về hạ tầng công nghệ. Không để khó khăn dẫn đến việc "bàn lùi"  .

 Để hiện thực hóa lợi ích của việc chuyển đổi số trong quản lý cư trú, chính quyền các cấp cần tăng cường khai thác thông tin cư trú từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đặc biệt là thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng: Không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An -

Khánh Linh -

Đức Minh