Người không đồng ý tiêm vaccine sẽ phải tự trả chi phí nếu mắc covid-19

Nhằm phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, linh hoạt, tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tiến độ tiêm vaccine, trong đó yêu cầu người dân nào đủ điều kiện mà không đồng ý tiêm sẽ phải ký cam kết tự trả các khoản chi phí nếu mắc Covid-19.

Theo đó thì tỉnh Lào Cai hoàn thành việc bao phủ 2 mũi cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên trước ngày 31/12; trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trước ngày 15/01/2022. Tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người dân trên địa bàn, hoàn thành trong quý I năm sau. 

Đối với các trường hợp có mặt tại địa phương, đủ điều kiện tiêm nhưng không đồng ý tiêm cần nêu rõ lý do và ký cam kết sẽ phải tự chi trả toàn bộ các chi phí liên quan nếu mắc Covid-19 bao gồm cách ly, xét nghiệm, điều trị./.