Người sở hữu bất động sản là chung cư cần được đảm bảo quyền lợi

Cần đảm bảo quyền lợi của người mua chung cư. Đây là ý kiến chung của nhiều đại biểu tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự án luật nhà ở (sửa đổi) và luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức.

Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, cần quy định rõ giữa quyền sở hữu tài sản đối với bất động sản là nhà chung cư, cũng như đảm bảo quyền lợi của người mua nhà chung cư khi thời hạn sử dụng đã hết.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong các dự thảo Luật phải rà soát để thể chế hóa đúng đắn các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Đơn cử như đối với Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) phải hướng tới việc công khai, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người mua chung cư, việc mua bán phải thông qua hợp đồng mẫu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Tránh những trường hợp chủ đầu tư sai phạm nhưng người mua nhà giờ nhà không mua được, đất không lấy được, tiền không được trả lại.

Về thời điểm ban hành Luật, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, Luật Đất đai là luật gốc cần phải cân nhắc kỹ thời gian trình ban hành thông qua luật, hoặc là đồng thời với Luật đất đai, hoặc sau khi Luật Đất đai thông qua mới thông qua luật này./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Ngọc