Nhà thầu tham gia làm Metro số 1 đòi đơn giá bảo dưỡng tăng 3,5 lần

Trong báo cáo khẩn vừa gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, tuyến Metro số 1 hiện đang vướng mắc tồn đọng và kiến nghị phương án giải quyết.

Nhà thầu Hitachi cho biết, tiến độ ITC (công nghệ dùng trong quản lý và vận hành metro) có thể bị đẩy lùi đến cuối tháng 7/2024. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi công tác hoàn thành dự án. Về hợp đồng dịch vụ bảo dưỡng 5 năm, trong các cuộc họp và qua các văn bản trao đổi về hợp đồng bảo dưỡng, nhà thầu Hitachi vẫn bảo lưu quan điểm về hợp đồng bảo dưỡng này là một hợp đồng độc lập.

Hitachi đề xuất mức giá cao hơn gấp 3,5 lần so với giá cơ sở trong hợp đồng gốc. Chủ đầu tư và tư vấn chung NJPT có cùng quan điểm về hợp đồng này là một cấu phần của hợp đồng gốc của gói thầu CP3. Vì vậy, nhà thầu Hitachi phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu đối với công tác bảo dưỡng theo hợp đồng.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam