• 1464 lượt xem
  • 21:11 04/08/2022
  • Xã hội

Nhận diện thời cơ, thách thức trong công tác bảo vệ môi trường

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V với chủ đề: “Hài hoà phát triển kinh tế và Bảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững”. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tới dự hội nghị.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, kể từ sau Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV năm 2015 đến nay, công tác bảo vệ môi trường đã có sự chuyển biến rất mạnh mẽ từ chủ trương, giải pháp đến nhận thức và tư duy hành động. Vấn đề môi trường luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các chương trình nghị sự; các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe Nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái. 

Các chỉ số về bảo vệ môi trường đã đóng góp quan trọng đưa chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam ở vị trí 51/165 quốc gia và vùng lãnh thổ tăng 37 bậc so với năm 2016. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường nước ta vẫn đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức, như tốc độ ô nhiễm, suy thoái môi trường, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học mặc dù đã được kiểm soát song vẫn diễn biến phức tạp; hạ tầng cho công tác bảo vệ môi trường mặc dù đã được đầu tư, song vẫn còn thiếu và yếu. Ngoài ra, việc Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các cam kết quốc tế về môi trường cũng đòi hỏi phải có những hành động mạnh mẽ để đảm bảo đạt được các yêu cầu, cam kết và nghĩa vụ đã ký kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên với những thách thức đặt ra từ thực tiễn, Phó Thủ tướng đề nghị, công tác môi trường thời gian tới cần có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức. Giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần chú trọng nâng cao hàm lượng khoa học, yếu tố môi trường trong cơ cấu giá trị của hàng hóa, dịch vụ. Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ công nghệ trong quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát, quan trắc và cảnh báo về môi trường. Mặt khác, đẩy mạnh việc thực thi pháp luật, tăng cường áp dụng các cơ chế, công cụ, biện pháp quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Hoàng Hương