Nhân sự vẫn là bài toán khó của y tế cơ sở vùng ven tại TPHCM

HĐND TPHCM vừa có buổi khảo sát tình hình triển khai củng cố nâng cao năng lực y tế cơ sở - chăm sóc sức khoẻ toàn dân trên địa bàn huyện Hóc Môn. Bác sĩ thiếu, tuyển dụng không được, nhân sự hiện có chỉ đạt 1/3 lượng chỉ tiêu biên chế. Câu chuyện nhân sự vẫn là bài toán khó của y tế cơ sở, đặc biệt là các vùng ven của TPHCM.

Tại buổi khảo sát của HĐND TP, đại diện TTYT huyện Hóc Môn cho biết, đến nay, nhân sự vẫn là vấn đề rất khó khăn. 12 trạm y tế đang có 13 bác sĩ, trong đó, 4 bác sĩ thuộc diện về hưu được mời lại làm việc, 3 bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề.

Đoàn khảo sát HĐND TP yêu cầu huyện Hóc Môn cần có các nghị quyết, chương trình hành động của địa phương để cụ thể hoá các đề án y tế cộng đồng của thành phố, từ đó thực sự thu hút nhân sự. Đồng thời, xây dựng các quỹ học bổng hỗ trợ các bác sĩ học thực hành và chuyên khoa sâu để nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phương Thảo -

Tăng Sắc