Nhiều điểm mới về phát triển cụm công nghiệp có hiệu lực từ 1/5/2024

Với nhiều điểm mới, Nghị định số 32 ngày 15/3 vừa qua của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý đầu tư và phát triển các cụm công nghiệp qua đó giải quyết các hạn chế đang phát sinh và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5 tới, thông tin từ Bộ Công Thương.

Tại hội nghị phổ biến Nghị định số 32 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, phân cấp, phân quyền là điểm mới nổi bật, là tinh thần bao trùm của nghị định này. Theo đó, các quy định trước được thiết kế nhằm phân cấp hoàn toàn cho chính quyền địa phương từ công tác xây dựng phương án phát triển đến thành lập, mở rộng cụm công nghiệp (CCN). Các địa phương cũng sẽ chịu trách nhiệm ban hành quy chế, quy định theo thẩm quyền và tổ chức thực thi các chính sách, pháp luật về cụm công nghiệp.

Như vậy, các địa phương có đủ công cụ, điều kiện cần thiết để thực hiện vai trò, chức năng quản lý CCN trên địa bàn. Thời gian qua, sự phát triển của các cụm công nghiệp đã đóng góp tích cực cho phát triển đời sống kinh tế, xã hội tại khu vực nông thôn, tuy nhiên đã phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực, đặc biệt là vấn đề môi trường. Nghị định 32 ra đời là nhằm giải quyết những bất cập này. 

Xuân Tiến -

Minh Công