Những hộ đồng bào vùng cao tiên phong xin thoát nghèo

Pác Nặm là huyện vùng cao kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao so với mặt bằng chung của tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, nơi đây đang xuất hiện ngày càng nhiều hộ đồng bào các dân tộc Mông, Dao tiên phong làm đơn xin thoát nghèo với sự tư vấn hỗ trợ của các các cấp, chính quyền địa phương.

Gia đình anh Hoàng Văn Cụa được công nhận hộ nghèo từ năm 2012. Đến đầu năm 2021, với suy nghĩ bản thân và vợ con có sức khỏe tốt, có nương, gia súc thì phải nỗ lực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, anh đã bàn bạc, thống nhất với vợ con tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Anh Hoàng Văn Cụa – Xã Giáo Hiệu, Pắc Nặm, Bắc Kạn: “Mình còn trẻ, còn khỏe mạnh, lại được Nhà nước hỗ trợ nhiều rồi. Mặc dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng vợ chồng tôi đã bàn với nhau, thống nhất làm đơn xin thoát nghèo để nhường phần hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ khó khăn hơn. Được sự hỗ trợ của chính quyền, mình sẽ cố gắng chăn nuôi, sản xuất mới nhanh giàu được...”.

Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Đảng và Nhà nước giờ đây không còn phổ biến trong suy nghĩ của rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số huyện Pắc Nặm. Quyết tâm thoát nghèo, cùng nhau xây dựng bản làng giàu đẹp, văn minh đang là mong mỏi của rất nhiều người dân nơi đây.

Ông Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: “Chúng tôi đang đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị để giúp bà con hộ nghèo chủ động, tích cực tham gia vào các mô hình này. Để làm sao các hộ nghèo tăng thêm thu nhập, tiến tới xóa đói, giảm nghèo và làm giàu trên chính quê hương...”.

Có thể thấy, trên những bản, làng vùng sâu, vùng xa, việc nhiều hộ gia đình chủ động viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo là những tấm gương sáng về lòng tự trọng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng là hành động đẹp, thể hiện giá trị nhân văn và lòng tự trọng vươn lên thoát đói nghèo.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam