Nông thôn Việt Nam: Chuyện người La Hủ

Dân tộc La Hủ là một trong những dân tộc thiểu số của nước ta sống chủ yếu ở địa bàn tỉnh Lai Châu. Họ sinh sống tại những nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp, nhu cầu đầu tư lớn, suất đầu tư cao, trong khi quy mô kinh tế, khả năng tích lũy nội tại của huyện, của tỉnh cho đầu tư còn rất hạn chế.

Diện tích đất tự nhiên nhiều nhưng đất sản xuất nông nghiệp lại ít, manh mún, không tập trung... Việc chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng đói nghèo, lạc hậu của đồng bào dân tộc La Hủ là thách thức, trở ngại lớn trong công cuộc bảo tồn và phát triển văn hóa-kinh tế-xã hội của vùng đồng bào dân tộc này.

Trong bối cảnh đó, Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 đã chính thức đưa dân tộc La Hủ ra khỏi nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự thiệt thòi đối với đồng bào La Hủ, bởi chỉ có tiêu chí dân số vượt chỉ tiêu thì chưa thể nói lên điều gì.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam