OpenAI treo thưởng cho sáng kiến kiểm soát AI

Công ty tạo ra phần mềm trí tuệ nhân tạo Chat GPT mới đây đã treo thưởng cho các sáng kiến cách thức quản lý AI.

OpenAI sẽ trao 10 phần thưởng, trị giá mỗi phần thưởng 100 ngàn USD cho các sáng kiến nhằm giúp các công cụ trí tuệ nhân tạo không đưa ra các câu trả lời mang tính định kiến hoặc thiên vị. Mặc dù có tiềm năng sáng tạo và hiệu suất không thể phủ nhận, các chuyên gia cho rằng các công cụ AI như Chat GPT có sự thiên vị nhất định do các yếu tố thông tin đầu vào được sử dụng để định hình quan điểm. Chat GPT được ra mắt vào tháng 11/2022 và đã trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất từ trước đến nay. 

Thực hiện : QT