Phần lớn số vụ việc chưa thi hành xong là ở lĩnh vực đất đai

Báo cáo về công tác thi hành án hành chính năm 2023, Chính phủ nhận định phần lớn số vụ việc chưa thi hành xong có liên quan đến lĩnh vực đất đai, xảy ra đã lâu, Còn nhiều vụ việc, người bị kiện là các cơ quan hành chính nhà nước chưa thực hiện nghiêm quy định cung cấp chứng cứ và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước trước Tòa án.

Các cơ quan Thi hành án Dân sự đã thực hiện theo dõi 1.388 bản án. Đến nay, đã thi hành xong 582 bản án, quyết định, tăng 153 bản án, quyết định so với năm 2022. Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long cho rằng số bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực chưa thi hành xong vẫn còn nhiều.

Thẩm tra đối với nội dung về công tác thi hành án dân sự, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng: việc thu hồi khoản nợ cho các tổ chức tín dụng còn chậm, kết quả thi hành xong thấp hơn so với cùng kỳ; còn nhiều trường hợp ra quyết định thi hành án không đúng quy định của pháp luật dẫn đến phải thu hồi, hủy bỏ. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam