Pháp luật và Đời sống: Bước tiến mới trong cải cách thủ tục xuất nhập cảnh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã chính thức có hiệu lực.

Với những chính sách mới cho công dân Việt Nam thuận lợi hơn trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, bởi giờ đây các thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Không chỉ vậy, đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cũng được tạo điều kiện bằng các chính sách phù hợp với chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Thu Quỳnh -

Khánh An