Phát ngôn ấn tượng 31/5: "Cái đúng đi với cái đúng không thể dẫn đến sự trì trệ, đến việc làm nghèo đất nước"

Những phát ngôn, phát biểu ấn tượng tại nghị trường ngày hôm nay 31/5.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam