Phát triển kinh tế đêm, Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức và tác động gì?

“Kinh tế đêm” được hiểu là tất cả những hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí, thương mại…diễn ra từ 18h cho đến 6h sáng hôm sau. Là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế và đem lại nguồn thu lớn, tuy nhiên, để hiện thực hóa được việc phát triển kinh tế đêm, Việt Nam sẽ phải trải qua một chặng đường chông gai với những thách thức phía trước.

Ghi nhận tại Hội thảo “Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”, do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Tại Việt Nam, kinh tế đêm đã được triển khai trên thực tế ở một số thành phố du lịch lớn như TP. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hội An…với một số hình thức phổ biến như các khu chợ đêm, các tuyến phố đi bộ, tuyến phố dịch vụ ẩm thực...Vào năm 2020, Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm. Tuy nhiên, tại hội thảo nhiều ý kiến cho rằng, khách du lịch muốn tận dụng tối đa thời gian vui chơi nhưng ở Việt Nam gần như chưa có gì để khách có thể chơi tới 6h sáng như đề án phát triển kinh tế ban đêm đưa ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế đêm trong hoạt động du lịch cũng gặp phải những khó khăn như ô nhiễm tiếng ồn và tệ nạn xã hội như: tội phạm, mại dâm, phát sinh khó lường và gây khó khăn cho công tác quản lý. Để “thắp sáng” kinh tế ban đêm, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cần có cơ chế, chính sách khác biệt, phù hợp với kinh tế ban đêm chứ không phải chỉ là những luật lệ có sẵn liên quan đến các vấn đề đất đai, nhân lực, công nghệ… như đối với kinh tế thông thường.

Các chuyên gia cũng cho rằng, trong khi các điểm đến trên thế giới thu về hàng tỷ USD từ việc phát triển kinh tế ban đêm, thì hoạt động này ở Việt Nam còn khá manh mún, nhỏ lẻ, nhận thức và tư duy về phát triển kinh tế ban đêm còn chưa thống nhất. Nhiều ý kiến đề xuất cần có nhận thức đầy đủ về vai trò của kinh tế đêm đối với phát triển du lịch, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế đêm.

Minh Quốc