Phiên toà trực tuyến: Có toà án phải mang ti vi của nhà đến để xét xử

Việc triển khai Nghị quyết số 33 về tổ chức phiên tòa trực tuyến là bước đi thận trọng, từng bước triển khai phương thức tố tụng điện tử. Khi đã hình thành nền tảng tố tụng điện tử, chuyên nghiệp thì lúc đó cần thiết phải có đạo luật liên quan đến vấn đề này.

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình một trong những khó khăn lớn nhất khi triển khai xét xử trực tuyến là vấn đề kinh phí, "có tòa án mang ti vi ở nhà lên để xét xử". 

Để nâng cao chất lượng xét xử trực tuyến, Chánh án tòa án nhân dân tối cao cũng cho rằng không chỉ tòa án mà các cơ quan khác như kiểm sát, công an… cũng cần thường xuyên tập huấn cho cán bộ của ngành mình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam