Phim tài liệu: Xòe Thái: Hành trình một di sản

Xoè then là một cái loại hình văn hóa tâm linh, nối giữa đời trần với đời sống ở trên bầu trời của người dân tộc. Từ tính hấp dẫn của nghệ thuật Xòe và nhạc tính tẩu trong nghi lễ thực hành Then, dần dần, Xòe được cộng đồng đưa ra khỏi không gian thiêng, hòa vào các cuộc vui trong sinh hoạt cộng đồng.

Nghệ thuật Xòe Thái không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh và thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng, mà các điệu xòe còn phản ánh đời sống xã hội của người Thái từ thuở sơ khai, cũng như nhận thức về nhân sinh quan, thế giới quan của họ. Tất cả những điều đó thấm đẫm trong đời sống văn hóa và tinh thần người Thái một cách tự nhiên, như suối nguồn tươi mát, tưới tắm những cánh đồng, làm nên những mùa vàng no ấm. Và với sự vận động không ngừng, với óc thẩm mĩ và cảm nhận tinh tế, từ 6 điệu xòe cổ ban đầu, người Thái đã phát triển thành hàng chục điệu xòe khác nhau, thể hiện sức sáng tạo vô hạn, đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn, có sức lan tỏa rộng lớn, là chất liệu để các biên đạo múa, các nhạc sỹ tiếp tục khai thác đưa vào các tác phẩm mới. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật Xòe Thái chính là hành động thiết thực để giữ gìn và phát huy nền văn hóa độc đáo của dân tộc Thái nói riêng trong kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Hồng Dũng Văn Thắng