Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Lập pháp chủ động, giám sát đến cùng

Làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 sáng 03/2, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; chủ động giám sát, khảo sát để phục vụ công tác thẩm tra các dự án Luật.

Trong năm nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tiến hành giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự để báo cáo UBTVQH, trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5; chủ trì thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Mặc dù dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 chưa được Chính phủ trình Quốc hội, UBTVQH, tuy nhiên, dự kiến có 11 dự án, dự thảo Luật, Nghị định có liên quan đến hoạt động chủ trì thẩm tra của Ủy ban.

Với rất nhiều nhiệm vụ trong công tác lập pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh rà soát các nhiệm vụ theo Kế hoạch 81/2021 của UBTVQH; lưu ý Ủy ban chủ động tiến hành, đôn đốc thực hiện những dự án Luật đã có đề xuất, chủ trương.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG: "Trong 15 nhiệm vụ rà soát thuộc lĩnh vực của Ủy ban Quốc phòng - An ninh, cái nào đã chậm rồi, đề nghị các đồng chí tiếp tục đôn đốc Chính phủ có báo cáo dứt khoát cái này. Sau khi kỳ họp tháng 5 này Quốc hội thông qua xây dựng xây dựng luật, pháp lệnh 2024 và điều chỉnh 2023 là các đồng chí có kế hoạch ngay là tháng nào luật nào, kỳ nào luật nào và trong từng tháng cho đến kỳ họp đó là công việc gì. Và như thế các đồng chí có mốc thời gian thì mới chủ động đôn đốc Chính phủ và cơ quan soạn thảo được."

Phó Chủ tịch Quốc hội đồng tình với Ủy ban chủ động khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về: Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phục vụ công tác thẩm tra. Ủy ban giám sát việc thực hiện Nghị quyết 99/2019 của Quốc hội về phòng cháy chữa cháy.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG: "Đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội có nói là giám sát đến cùng và giám sát lại các Nghị quyết của Quốc hội thì các đồng chí đi làm giám sát từ khi có Nghị quyết 99 đến nay thôi. Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo như thế nào, thành tích kết quả thì biểu dương, khen thưởng còn cái gì chưa được chỉ ra cho anh em, địa phương cũng thế."

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương và đề nghị Ủy ban QP&AN tiếp tục phát huy tinh thần chủ động “từ sớm từ xa” trong các hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra trên phương châm 3 “bám”, 5 “cùng” để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng