Vinachem đề xuất bổ sung 15.500 tỷ đồng vốn điều lệ và mở rộng lĩnh vực hoạt động

Sáng 25/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về tình hình hoạt động, công tác cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2016-2020, Đề án cơ cấu lại Vinachem giai đoạn 2021-2025, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới và Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Vinachem.

Báo cáo của Vinachem cho biết, về công tác tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, tập đoàn đã phối hợp với các đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại 23 doanh nghiệp; tổ chức bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán đối với 14 doanh nghiệp; thoái vốn thành công và thành công một phần tại 9 doanh nghiệp. Giá trị thu được là 3206 tỷ đồng, lợi nhuận thuần là 2948 tỷ đồng.

Về xây dựng phương án sắp xếp lại Công ty mẹ, Tập đoàn đề xuất tỷ lệ nắm giữ của nhà nước ở mức cao nhất khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp là từ 65% vốn điều lệ trở lên.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Tập đoàn đề xuất bổ sung thêm lĩnh vực hoạt động “ Điện Hoá” và bổ sung vốn điều lệ thêm 15.500 tỷ đồng vào năm 2025.

Đối với đề suất bổ sung vốn điều lệ, nhiều ý kiến tại cuộc họp cho rằng cần phải xem xét thật kỹ lưỡng và phải đảm bảo đáp ứng theo các quy định của pháp luật cũng như nguồn lực của doanh nghiệp.

Đối với việc xử lý các công ty con, công ty liên kết, các dự án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả cần thực hiện dứt điểm và theo cơ chế thị trường, đúng quy định của pháp luật để giảm thiểu tối đa tổn thất cho nhà nước, tập đoàn và xã hội.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án tái cơ cấu sớm trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Thực hiện : Trần Tiến Công Kiên