Tổng doanh thu 2 tháng đầu năm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt 26% kế hoạch

Sáng 11/03, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) để nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như giải quyết đề xuất, kiến nghị của đơn vị.

Trong 2 tháng đầu năm nay, PVN khai thác dầu lũy kế đạt 1,78 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch. Tháng 2 vừa qua tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt gần 55 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch, nộp ngân sách toàn hơn 9 nghìn tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch tháng. Những kết quả này không lệ thuộc vào nguồn thu từ dầu thô mà trải đều ở tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

Cuộc họp đã thảo luận, phân tích những khó khăn vướng mắc để có giải pháp khắc phục một số vấn đề nổi lên thời gian qua như: Công tác tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng chưa đạt yêu cầu đề ra; sản xuất xăng-dầu chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước; một số quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý sử dụng vốn nhà nước cần được nghiên cứu sửa đổi để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án dầu khí.

Thực hiện : Tiến Cường Cao Hoàng