Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng kịp với sự phát triển của khoa học thông tin

Chiều 4/11, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến những vướng mắc trong công tác lập pháp. Chẳng hạn như việc phạt nguội thì người bị phạt cần phải đến trình diện, xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền, gây chồng chéo.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết, dù có nhiều nỗ lực, tuy nhiên, việc xây dựng văn bản pháp luật chưa đáp ứng kịp với sự phát triển của khoa học thông tin, chưa phù hợp với đặc tính của công nghệ hiện đại. 

Phó Thủ tướng cho rằng, cần tích cực thực hiện công tác xây dựng, bổ sung, chỉnh lý văn bản pháp luật phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ. Ví dụ: Trong số 25 dịch vụ công được đưa ra rất chi tiết ở trong Đề án 06, hiện nay còn 4 dịch vụ chưa thực hiện xong, trong đó có 3 dịch vụ liên quan tới các ngành khác nhau: tư pháp, y tế, bảo hiểm, công an...

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số