Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ cơ sở

Bộ Chính trị đã có chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đề án này dự kiến sẽ được trình xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 5 tới. Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh là hoàn toàn cần thiết, để lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương.

Sau gần 10 năm thành lập, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư làm Trưởng ban đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả tích cực,  để lại dấu ấn tốt đẹp, tạo hiệu ứng lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế", được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.  

Việc thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh sẽ tạo ra sự lãnh đạo thông suốt, đồng bộ, có hệ thống từ trung ương đến cấp tỉnh, tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Do đó, Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh sẽ  thực hiện chức năng giám sát, theo dõi các cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý, thậm chí chỉ đạo đến cấp huyện, cấp xã để việc chỉ đạo phòng chống tham nhũng được chủ động từ cơ sở. 

Ông NGUYỄN THÁI HỌC, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương: “Bây giờ yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng phải đồng bộ, phải quyết liệt, phải kết hợp giữa Trung ương và địa phương. Ở cấp huyện không có Ban Nội chính, ai theo dõi? Ai lãnh đạo? Ai phát hiện ? Cũng có nhiều hạn chế. Vì vậy, việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là để có sự chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cấp tỉnh”.

Theo các chuyên gia, thực tế thời gian qua ở nhiều địa phương chính những người từng đứng đầu cấp uỷ, chính quyền như bí thư, chủ tịch UBND tỉnh lại mắc sai phạm bị xử lý Đảng, chính quyền, kể cả hình sự. Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam bị xử lý kỉ luật do những sai phạm khi còn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ trước. Do đó việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ góp phần phát hiện, ngăn chặn tham nhũng ở các cấp, các ngành, chủ động phát hiện ngay từ khi tham nhũng, tiêu cực mới manh nha.

Ông ĐỖ HÙNG CƯỜNG, nguyên Vụ trưởng Vụ Trung ương 1: “Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập ra vừa là cánh tay nối dài của sự chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp Trung ương, đồng thời cũng gắn với các đồng chí trong hệ thống chính trị cấp tỉnh từ Bí thư, Chủ tịch rồi đến các đồng chí trong Ban Thường vụ, rồi đến các đồng chí trưởng ngành, toà án, kiểm sát, công an tỉnh, kiểm tra rồi đến các ban đảng của tỉnh tham gia vào đây. Các đồng chí sẽ tự ý thức được trách nhiệm là thành viên của Ban phòng chống tiêu cực, tham nhũng tự soi, tự sửa mình từng ngày và từng công việc”.

Đại tá LÊ NGỌC LONG, Phó Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân: 
“Theo đánh giá của Tổng Bí thư, phần lớn các vụ án là do Trung ương phát hiện, còn địa phương ít phát hiện. Do đó, cần phải hoàn thiện hệ thống này. Với phạm vi xử lý là đảng viên bởi phần lớn cán bộ là đảng viên thì phải thực hiện theo Nghị quyết, Điều lệ Đảng, còn các thành phần khác phải xử lý, điều chỉnh hành vi theo hệ thống pháp luật. Vì vậy, phải kết hợp chặt chẽ giữa quy định của Đảng với hệ thống pháp luật; kết hợp giữa tổ chức Đảng, cấp uỷ Đảng với tổ chức chính quyền các cấp. Việc phòng chống tham nhũng lãng phí không phải việc của cấp uỷ, không phải của chính quyền mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”.

Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng trong lãnh đạo, đấu tranh, khắc phục những suy thoái trong Đảng thời gian tới.

Thực hiện : Bích Liên Khánh Hoàng Anh Đức