Quan tâm đến việc làm cho người dân khi thu hồi đất

Sáng 14/3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi). Vấn đề giải quyết việc làm và giải quyết sinh kế cho người dân ở khu vực tái định cư khi thu hồi đất được các đại biểu quan tâm thảo luận.

Cho ý kiến về vấn đề tái định cư khi thu hồi đất một số đại biểu cho rằng, cần phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng đầy đủ và tốt như điện, đường, trường trạm, dịch vụ y tế... đặc biệt còn phải tính toán đến việc tạo sinh tế, phù hợp với khả năng của người được đền bù đất.

Đối với việc bỏ khung giá đất thay bằng bảng giá, một số đại biểu cho rằng cần tính toán để bảng giá được sát nhất với giá thị trường, cùng với đó cần phải phân loại đất khi định giá, đặc biệt vấn đề này Quốc hội nên quy định chi tiết chứ không nên giao cho Chính phủ.

Một số ý kiến cũng cho rằng cần quy định chi tiết về việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngay trong Luật Đất đai (sửa đổi) mà không giao Chính phủ việc lấy ý kiến như khoản 5 Điều 68 dự thảo. Đây sẽ là một trong những căn cứ để tòa án giải quyết trong các trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan đến thu hồi, bồi thường, hỗ trợ hoặc liên quan đến yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh Hoàng