Quảng Ngãi: Cán bộ, Đảng viên giúp người dân miền núi phát triển kinh tế

Nghèo do không biết cách làm ăn, thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng lao động đang trở thành rào cản lớn đối với công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại tỉnh Quảng Ngãi, giải pháp được địa phương này áp dụng là phân công cán bộ, đảng viên giúp các hộ nghèo này tìm hướng thoát nghèo. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên trở thành những người tiên phong thực hiện các mô hình kinh tế, thậm chí là cầm tay chỉ việc để các hộ nghèo làm theo, tạo ra thu nhập từ các mô hình phát triển kinh tế.

Trại nuôi dúi của anh Nguyễn Cường, một công chức xã ở xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây trở thành địa chỉ lui tới thường xuyên của người dân đồng bào dân tộc Ca Dong để học hỏi kỹ thuật, cách thức nuôi dúi. Anh Cường cho rằng, nuôi dúi là một lợi thế ở vùng cao nên muốn người dân nhân rộng mô hình chăn nuôi này. Anh đã tiên phong làm trước và đang từng bước chuyển giao kỹ thuật nuôi cho các hộ dân có nhu cầu

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Câu nói dường như nằm lòng trong suy nghĩ của những đảng viên như ông Thì. Để người dân nghe và học làm theo, ông Thì làm mô hình kinh tế vườn – ao – chuồng. Mỗi năm thu nhập từ các mô hình trên 100 triệu đồng. Từ đây, ông thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền vận động bà con ứng dụng khoa học sản xuất trong chăn nuôi trồng trọt, tập trung phát triển sản xuất theo những mô hình định hướng của huyện và xã, để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong phân loại hộ nghèo, 5 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã chú trọng đến nhóm hộ nghèo do không biết cách làm ăn, thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng lao động để phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ, định hướng các mô hình phát triển sản xuất để tạo ra thu nhập. Cách làm này đã giúp cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo ở miền núi Quảng Ngãi đang giảm dần, hiện còn 30,27%. Địa phương này phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 mỗi năm khoảng 4% đến 4,5%. Cán bộ, Đảng viên vẫn đóng vai trò chủ lực trong hỗ trợ hộ nghèo, giúp giảm nghèo nhanh và bền vững ở miền núi Quảng Ngãi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Minh Huy