Quảng Trị: Tỷ lệ lãnh đạo tiếp công dân rất thấp

Thực hiện chương trình giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2021 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã giám sát tại UBND huyện Vĩnh Linh; thành phố Đông Hà và UBND tỉnh Quảng Trị.

Giai đoạn này, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quảng Trị có chiều hướng gia tăng về số lượng. Theo đó, có hơn 18 ngàn lượt tiếp công dân trên gần 11 ngàn vụ việc diễn ra. Tuy nhiên, số lượng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp không nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai - khoảng 60%. Đoàn giám sát chỉ rõ việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng còn nhiều bất cập. Tỷ lệ lãnh đạo tiếp công dân còn rất thấp. Có địa phương người đứng đầu chỉ mới tiếp công dân đạt khoảng 18% hoặc ủy quyền người tiếp công dân thay không đúng quy định.

Ông HOÀNG ĐỨC THẮNG, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị: “Tôi rất băn khoăn, số lượng chủ tịch tiếp công dân ở Đông Hà là rất thấp chỉ có 16/87 ngày, như vậy chỉ chiếm 18%. Tôi lướt qua báo cáo của huyện Vĩnh Linh, chủ tịch tiếp 74% tổng số lần phải tiếp công dân, Đông Hà tại sao lại ít thế này? Các đồng chí cho biết ý kiến vì sao như thế, tiếp công dân này trách nhiệm phải là chủ tịch” . 

Lãnh đạo các đơn vị chịu giám sát cũng thừa nhận hạn chế đồng thời cũng nêu ra một số kiến nghị. Cụ thể, một số văn bản pháp luật, quy chế, hướng dẫn về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo còn bất cập; vẫn còn tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa các cơ quan liên quan.

Ông HỒ SỸ TRUNG, Chủ tịch UBND TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị: “Công tác bố trí cán bộ tiếp dân, xử lí khiếu nại giải quyết đơn thư đã được quan tâm nhưng vẫn còn thiếu về số lượng cán bộ. Cán bộ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số địa phương thường xuyên bị thay đổi nên việc đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ và kĩ năng tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo chưa đáp ứng yêu cầu. Ý thức trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm việc xử lí giải quyết các thủ tục hành chính chậm trễ cũng là nguyên nhân phát sinh đơn thư”. 

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị: “Các đồng chí sẽ trao đổi kiến nghị đề xuất có những cái thuộc thẩm quyền của trung ương, những cái thuộc thẩm quyền của tỉnh chúng ta, có những cái thẩm quyền của các đồng chí nhưng chưa rõ cơ chế thì báo cáo. Tốt nhất là những cái thuộc thẩm quyền chúng ta thì chúng ta cố gắng làm tốt , thực hiện tốt kiến nghị để thực hiện được.”

Trưởng Đoàn ĐBQH Quảng Trị cũng yêu cầu các địa phương bố trí nơi thực hiện hoạt động tiếp công dân rõ ràng; giải quyết dứt điểm một số vụ việc gây mất trật tự đang tồn tại; rà soát lại các vụ việc để đánh giá nếu đã được Trung ương cho ý kiến đề nghị vận động kết thúc; đề nghị phát huy trách nhiệm người đứng đầu, chấn chỉnh những sai sót nếu có.

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo