Quốc hội họp kỳ họp bất thường để giải quyết nhiều vấn đề cấp bách

Chiều 30/12, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra từ 4/1/2022 đến 11/1/2022. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội nối với 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, gói chính sách tiền tệ, tài khóa là hết sức quan trọng, nếu được thông qua đầu năm 2022 thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng hai năm 2022 - 2023 và dư âm hết cả nhiệm kỳ. Do đó nếu để tới kỳ họp tháng 5 Quốc hội mới quyết định thì sẽ chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Phân tích về tính cấp bách của các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, có thể tổ chức các kỳ họp bất thường nếu cần để xem xét các vấn đề cần thiết, cấp bách. 

Việc xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự là rất cần thiết để giải quyết những điểm cần tháo gỡ nếu không sẽ tiếp tục ách tắc do vướng trong tổ chức thực hiện. Việc sớm sửa luật chính là giải quyết câu chuyện thể chế cho phát triển.

Bên cạnh đó, dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông cũng cần xem xét sớm để thúc đẩy các tuyến giao thông huyết mạch, thúc đẩy giao thương hàng hóa, du lịch và nhiều lĩnh vực khác. Tại kỳ họp bất thường, Quốc hội  sẽ xem xét cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ nhằm thúc đẩy một địa phương vốn là động lực cho Đồng bằng sông Cửu Long trở thành đầu tàu, tác động tích cực tới các tỉnh trong khu vực cũng như đóng góp cho cả nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định: Các nội dung đều cần thiết và cấp bách để đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân, sự phát triển của đất nước, kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, thể hiện sự chủ động, tích cực của Quốc hội trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Hiến định.