Quốc hội ra thông điệp liên quan tới đại dịch Covid-19

Quốc hội kêu gọi cả hệ thống chính trị và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm nỗ lực vượt mọi khó khăn để đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều 11/01, tại phiên Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Quốc hội kêu gọi cả hệ thống chính trị và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm nỗ lực vượt mọi khó khăn để đẩy lùi dịch bệnh.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đã nhận được ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Theo đó, đa số đại biểu Quốc hội nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo Nghị quyết, đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo Nghị quyết là rất công phu, chu đáo, kỹ lưỡng, khoa học. Nội dung của dự thảo Nghị quyết bảo đảm chặt chẽ, mạch lạc, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những tác động tiêu cực của dịch COVID-19; đồng thời, giao nhiệm vụ, quy định rõ trách nhiệm của cho các cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng đã góp ý cụ thể vào dự thảo Nghị quyết như đề nghị cần nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, sự vào cuộc từ sớm của các cơ quan của Quốc hội; đề nghị bổ sung chủ thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào các đối tượng được ghi nhận và biểu dương; bổ sung nội dung “Chính phủ cần tiếp tục thực hiện các giải pháp cần thiết trong thực tế để vừa thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hệ thống điện, nhất là vấn đề quản lý, vận hành lưới điện truyền tải”; bổ sung yêu cầu tiêm mũi tăng cường vắc xin phòng COVID-19 nhằm sớm đưa cuộc sống của người dân về trạng thái bình thường mới, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy ý kiến đại biểu Quốc hội là rất xác đáng. Ngay từ kỳ họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ về chủ trương, tích cực chỉ đạo chuẩn bị nội dung và việc tổ chức kỳ họp bất thường nhằm xem xét, giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp thiết, cấp bách, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và thể hiện vào dự thảo Nghị quyết.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thể hiện tại dự thảo Nghị quyết nội dung về: “đẩy nhanh lộ trình tiêm mũi tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên; nghiên cứu kỹ lưỡng và có lộ trình phù hợp, khoa học để tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi, nhất là trẻ em”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, công tác thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, tổ chức và các chủ thể khác không chỉ trong công tác phòng, chống dịch mà trong hầu hết các lĩnh vực khác, từ đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện như dự thảo Nghị quyết.

Sau khi nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV với 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV nêu rõ, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trí tuệ. Kết quả kỳ họp thể hiện sự tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của Quốc hội trước đòi hỏi của thực tiễn đất nước và mong muốn, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ và phối hợp chuẩn bị từ sớm của các cơ quan của Quốc hội trong việc chuẩn bị kỳ họp; khẳng định Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức hữu quan luôn thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, không ngừng nỗ lực, quyết tâm đổi mới, kiến tạo để phát triển nhằm kịp thời có những quyết sách quan trọng, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phòng, chống dịch COVID-19.

Quốc hội ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, đổi mới sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về những kết quả đạt được trong duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện và ban hành theo thẩm quyền các chính sách, giải pháp kịp thời, khả thi, hiệu quả nhằm bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, tiếp tục triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; Khẩn trương ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô đủ lớn, kịp thời, phù hợp, có sức lan tỏa lớn, tạo sự đột phá, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm trong từng quyết sách được ban hành; Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ các thứ tự ưu tiên.

Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; cả hệ thống chính trị đã có nhiều nỗ lực, chung sức, đồng lòng, kiên trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Trong thời gian tới, dự báo dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, có thể sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm mới, biến thể khác, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh, trên diện rộng trong cộng đồng, tạo ra những thách thức rất lớn đối với hệ thống y tế, tác động đến quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt, hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đã được quyết định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15, Nghị quyết số 42/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nghị quyết khác có liên quan. Khẩn trương ban hành, chủ động quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022 – 2023).

Tiếp tục theo dõi sát sao, chủ động nắm chắc, dự báo diễn biến của dịch; tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với biến thể Omicron và các biến thể mới; khẩn trương hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; đẩy nhanh lộ trình tiêm mũi tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đặc biệt là trách nhiệm quản lý của ngành y tế trong lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm công và thanh tra, kiểm tra, giám định, kiểm định chất lượng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Chủ động phát hiện sớm các vi phạm, hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, chú trọng hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao đạo đức công vụ, cá thể hóa trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách trong việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh.

Quốc hội kêu gọi cả hệ thống chính trị và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm nỗ lực vượt mọi khó khăn để đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.