Quốc hội trong tuần: "Ma trận" văn bản gây khó cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, tuần qua, Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng tại nghị trường. Đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chung chung, chồng chéo, khó thực hiện, xa rời thực tế, là những tồn tại, hạn chế được các đại biểu Quốc hội chỉ ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Yến