Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 4,6 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý IV/2022.

Theo đó, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV/2022 là hơn 4.6 tỷ đồng. Trước đó, theo số liệu công khai, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm ngày 30/9/2022 là hơn 2,5 tỷ đồng. Việc công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý IV/2022 nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam