Quy tắc bảo vệ thiết bị thông minh khỏi nguy cơ an ninh mạng

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và các nghị sĩ của khối đã nhất trí thông qua quy tắc trong Đạo luật về khả năng phục hồi trên không gian mạng nhằm bảo vệ các thiết bị điện tử có kết nối Internet trước nguy cơ bị tấn công mạng, trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ tấn công trên toàn thế giới trong vài năm gần đây.

Được Ủy ban Châu Âu đề xuất vào tháng 9 năm ngoái, Đạo luật về khả năng phục hồi trên không gian mạng sẽ áp dụng cho tất cả các sản phẩm được kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với thiết bị khác hoặc một mạng chung. Đạo luật đưa ra quy định cụ thể về an ninh mạng đối với thiết kế, phát triển, sản xuất, kinh doanh phần cứng và phần mềm các sản phẩm.

Các nhà sản xuất sẽ phải đánh giá rủi ro an ninh mạng đối với sản phẩm của họ, đưa ra thông báo và thực hiện hành động thích hợp để khắc phục sự cố trong suốt vòng đời của sản phẩm hoặc trong thời hạn sử dụng ít nhất 5 năm.   

Ngọc Anh