Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Hành động quyết liệt, sớm hoàn thiện Dự án đường Hồ Chí Minh với chất lượng cao

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66 của Quốc hội khóa 13 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu tại buổi làm việc.

Khẳng định dự án đầu tư xây dựng Đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo điều kiện cho các địa phương phát triển, rút ngắn khoảng cách giữa miền núi với đồng bằng, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, chất lượng công trình và tiến độ triển khai vẫn còn chậm.  

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh việc xây dựng đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng về lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, việc hoàn thành dự án sẽ góp phần đẩy mạnh kết nối giao thông, liên kết vùng. Tuy nhiên, cho tới nay, dự án vẫn chưa hoàn thành để nối thông toàn tuyến, vì vậy chưa phát huy được hết hiệu quả cũng như chưa tạo được mối liên kết vùng, chưa đảm bảo được tính đồng bộ, liên thông, tạo tiền đề tăng trưởng cho địa phương và cho cả nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân khách quan và chủ quan, tuy nhiên có thể thấy rõ, dự án quan trọng quốc gia chưa được nhận thức và quan tâm đúng mức. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn bất cập, thiếu tập trung quyết liệt, chưa đề xuất được các giải pháp hiệu quả. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần có đánh giá tổng kết trách nhiệm của các cơ quan liên quan, qua đó đẩy mạnh tiến độ và nâng cao chất lượng dự án. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bên nêu cao tinh thần hành động quyết liệt để sớm hoàn thiện dự án với chất lượng cao./.

Thực hiện : Ngô Trang Tùng Dương