Ra mắt công cụ đánh giá mức độ thực hiện liêm chính trong kinh doanh của các doanh nghiệp

Chỉ số Kinh doanh Liêm chính Việt Nam lần đầu tiên được giới thiệu bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) ngày 21/9 tại Hà Nội. Đây là một công cụ đánh giá mức độ thực hiện liêm chính trong kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời cũng được cho là giải pháp để doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

Ít nhất 1 trong số 3 doanh nghiệp tham gia mua sắm công ghi nhận các khoản thanh toán không chính thức nhằm giành được hợp đồng Chính phủ. Điều đáng lo ngại hơn nữa là văn hóa "hoa hồng" hoặc các khoản thanh toán không chính thức đã trở thành quen thuộc đến mức các doanh nghiệp sẵn sàng trả ngay cả khi không ai yêu cầu. Thông tin đã được đưa ra trong báo cáo khảo sát doanh nghiệp, do VCCI và UNDP công bố tháng 6 vừa qua.

Năm 2021, Việt Nam là một ngoại lệ trong số các nước ASEAN khi tăng thứ hạng lên vị trí 88 trong Chỉ số nhận thức tham nhũng của Tổ chức Minh bạch quốc tế, tăng 26 bậc trên toàn cầu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hằng Nga Đức Minh