• 1644 lượt xem
  • 05:04 17/03/2022
  • COVID-19

Bộ Y tế rút gọn thủ tục chi trả bảo hiểm xã hội cho người lao động là F0

Khi số lượng người tự điều trị Covid-19 tại nhà rất nhiều, để người lao động đang là F0 không bị thiệt thòi trong quá trình nhận hỗ trợ, việc phối hợp giữa Bộ Y tế, chính quyền địa phương và Bảo hiểm xã hội là rất quan trọng. Liên quan đến nội dung này, THQHVN đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thúy Phương, Trưởng phòng Bảo hiểm xã hội ngắn hạn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

PV HÀ LAN: Nhiều ý kiến phản ánh của người dân về những khó khăn khi xin “giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội” để hưởng chế độ ốm đau với người mắc COVID-19 có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến gì về vấn đề này?

Bà NGUYỄN THÚY PHƯƠNG - Trưởng phòng Bảo hiểm xã hội ngắn hạn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: “Quy định của luật bảo hiểm xã hội thông tư 56, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp là ốm đau trong lao động. Trường hợp nội trú là giấy ra viện, trường hợp ngoại trú thì làm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy chỉ định của bác sĩ cho cái thời gian mà phải nghỉ thêm sau khi điều trị nội trú . Việc các F0 điều trị tại nhà được cấp hoặc chưa được cấp các hồ sơ như quy định nêu trên nên cơ quan BHXH chưa có căn cứ để giải quyết chế độ thành ta là cơ quan bảo vệ xã hội cũng không thể tiếp nhận để giải quyết chế độ với người lao động.”

PV HÀ LAN: Bộ Y tế có đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, quan điểm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như thế nào? Đề xuất này liệu đã đủ để tạo điều kiện cho người lao động chưa, thưa bà?

Bà NGUYỄN THÚY PHƯƠNG - Trưởng phòng Bảo hiểm xã hội ngắn hạn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:Chúng tôi nhận thấy, để xuất ra bộ y tế đã tạo điều kiện tối đa các điều kiện cho người lao động trong thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội trong thời kỳ dịch bệnh mà người lao động phải thực hiện đúng các quy định về khai báo cách ly y tế, phòng bệnh theo sự định hướng của các cơ quan quan nhà nước có thẩm quyền. Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nguồn lực, kinh phí, hạ tầng công nghệ thông tin  và cải cách thủ tục hành chính để kịp thời đáp ứng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội đối các trường hợp lao đông F0 đang cách ly tại nhà một cách nhanh chóng. Đề nghị với các F0 là người lao động, hiện đang đang phải nghỉ việc mà đủ điều kiện hưởng BHXH, khi các cơ quan có thẩm quyền quy định các loại hồ sơ giấy tờ phù hợp thì nhanh chóng mở tài khoản ngân hàng cá nhân để đưọc thụ hưởng chính sách một cách kịp thời.”

PV HÀ LAN: Trước những khó khăn vướng mắc hiện nay, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Kiến nghị gì để gửi các cơ quan chức năng và thời điểm này đã nhận phản hồi ra sao?

Bà NGUYỄN THÚY PHƯƠNG - Trưởng phòng Bảo hiểm xã hội ngắn hạn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: “Các F0 điều trị được tại nhà mà được cấp phép tờ giấy tờ không đúng theo quy định của BHXH cũng đã kịp thời báo cáo với Bộ Y tế và thống nhất, hướng dẫn các loại giấy tờ để làm căn cứ hưởng BHXH đối với người lao động. Hiện nay, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được đề xuất của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia đối với đề xuất tờ trình của Bộ Y tế, đồng thời đề xuất của Văn phòng Chính phủ cũng gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước.”

Trọng Hiếu