Tại sao lại thế?: “Thiệt hơn chuyện rút bảo hiểm xã hội”

Những năm qua, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không ngừng được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và mức sống chung toàn xã hội tại từng thời điểm, đảm bảo cuộc sống của người tham gia và đặc biệt là người hưởng lương hưu sau cả cuộc đời lao động cực nhọc.

Ba loại hình bảo hiểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giữ vai trò trụ cột, đảm bảo bền vững trong hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm sự bình đẳng về vị trí xã hội của người lao động trong các thành phần kinh tế khác nhau, đồng thời có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển. Vừa qua, với ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid - 19 đến các tổ chức, doanh nghiệp, từ người sử dụng lao động đến người lao động càng quan tâm hơn đến các loại hình bảo hiểm này. Có một thực tế đáng lo ngại, tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng trong thời gian qua. Lợi và hại của việc rút bảo hiểm xã hội một lần như thế nào? Chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hiện hành và những chính sách hỗ trợ cho người lao động để hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần ra sao? 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Anh -

Phạm Cường