Tăng trưởng GDP Việt Nam trong quý II/2022 đạt 7,72%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý II/2022 đạt 7,72% và 6 tháng đầu năm đạt 6,42% so với cùng kỳ, trong đó khu vực dịch vụ đóng góp 46,60%. Số liệu theo báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy sự phục hồi và khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và đặc biệt một số ngành đã cho thấy tăng trưởng cao hơn trước khi dịch Covid xuất hiện.

Một số ngành đã có mức tăng cao hơn trước khi dịch Covid-19 xuất hiện như công nghiệp chế biến chế tạo, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu hàng hoá. Đáng chú ý, số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm lần đầu tiên vượt mốc 100.000 doanh nghiệp. 

Theo kết quả thống kê, xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo cho thấy doanh nghiệp lạc quan nhất về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý III/2022 với 85% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý II/2022.

Ông LÊ TRUNG HIẾU, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: “Gói phục hồi và hỗ trợ kinh tế sẽ tác động chủ yếu vào kinh tế 6 tháng cuối năm đặc biệt quý III/2021 chúng ta tăng trưởng âm 6% với các chỉ báo kinh tế các ngành công nghiệp dịch vụ đang có phát triển rất tốt và ngành nông nghiệp phát triển ổn định thì trong quý III sẽ có tăng trưởng khá là cao và như vậy nếu các quý tiếp theo không có những biến cố bất lợi thì dự báo tăng trưởng đạt được và vượt mức đề ra là 6 - 6,5%.”

Cũng theo Tổng cục Thống kê, để thúc đẩy kinh tế phát triển trong các quý cuối năm, cần duy trì việc kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội đồng thời kiểm soát tốt đà tăng của lạm phát.

Thực hiện : Như Hiền Lê Hương Minh Đức